Kategori:

Yöntem ve Teknikler

Hafızayı Geliştirme ve Güçlendirme Teknikleri

Hafızayı Geliştirme ve Güçlendirme Teknikleri

Hafıza beynimizin bilgileri depoladığı alandır diyebiliriz. Hafıza, durağan bir yapıda değildir; sürekli geliştirilebilen ve yenilenen bir yapısı vardır. Hafızayı daha da iyi bir forma sokmak mümkün. Bunun için hafızayı geliştirme ve güçlendirme teknikleri uygulanmaktadır. Bu teknikler özellikle çocuklar üzerinde çok daha başarılıdır. Bunun nedeni ise yaş ilerledikçe beynimizin verimliliğinin düşmesidir. Çocuklarda hafıza ve beyin öğrenmeye açık bir haldedir. Bu denli verimli dönemlerde bu teknikler hafızanın kalıcı şekilde gelişmesini sağlamaktadır.  Bu teknikler sadece çocuklar için değil bireyler içinde faydalı olabilecektir. Ama

Okumaya devam edin ➝
Çocukları Merak Yoluyla Motive Etmek

Çocuğunuzu Merak Yoluyla Motive Etmek İçin Uygulayabileceğiniz Basit Yollar

Yetişkinler olarak hayatın bir deneyimden ibaret olduğunu bizlerin dahi anlaması yıllar aldı. Bu nedenle çocuklardan her şeyi bir anda yapmasını beklemek haksızlık olabilir. Deneyimlerin toplamı hayatı oluştururken kişiliğin oturması da bu tecrübeler ile bağlantılıdır. Çocukların ise deneyim sahibi olabilmesi onlara sorumluluk yükleyerek maalesef gerçekleştirilemiyor. Gerçekleştirilse dahi yarım kalabiliyor. Bu süreçte başvurabileceğiniz bir yol gün yüzüne çıkarak sizlere fırsat sunar. ‘’Merak yoluyla motive etmek’’ en sağlıklı ve yapıcı yöntemlerin başında gelir. Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Geçmişi unutmadan çocuklara yaklaşmak mantıklı ve

Okumaya devam edin ➝
Çoklu Zeka Kuramı nedir?

Çoklu Zeka Kuramı

Okul çağı gelmiş her çocuğun önünde bekleyen uzun ve yorucu bir süreç var. Bu süreci çocuklarıyla birlikte geçiren ailelerin, günümüzdeki en önemli hedeflerinden biri de çocukları ve gençleri iyi bir geleceğe hazırlayabilmektir. Çocukların sahip olduğu yeteneklerinin, içlerinde yer alan potansiyellerinin ortaya çıkarılabilmesi için bir dizi öğrenme sürecinden birlikte geçiyorlar. Hatta maddi imkanları çerçevesinde, kurslara, eğitimlere gönderiyor; farklı eğitim uygulamalarını denemekten de çekinmiyorlar. Toplum tarafından özellikle ‘matematik, fen bilimleri, kodlama’ gibi sayısal ağırlıklı derslerde başarılı olan öğrencilerin ‘zeki’ olarak adlandırılıp sözel

Okumaya devam edin ➝
Creative Curriculum Yaklaşımı

Creative Curriculum

Geçmişte eğitimin temeli olan geleneksel eğitim, gelişen ve ilerleyen dünya düzeninde yerini modern ya da çağdaş olarak adlandırabileceğimiz eğitim sistemine bırakmıştır. Geleneksel ve modern eğitim modellerinin arasındaki en temel fark ise modern eğitimin öğrenci merkezli olmasıdır. Geleneksel eğitimin temel amacı öğretmek olurken, merkeze öğreticiyi almaktaydı. Modern eğitim ise merkeze öğrencileri alarak, pek çok eğitim modelinin de temeli atılmıştır. Her bir eğitim modelinin ve kuramının amacı, öğrencilere daha iyi öğrenim imkânı sunmak ve içlerindeki yetenekleri açığa çıkarmaktır.

Okumaya devam edin ➝
High Scope Programı

High Scope

Günümüzde özellikle özel eğitim kurumları pek çok yaklaşım üzerine kurulmuştur. Çağdaş eğitim sistemi ile birlikte gelişerek çeşitlenen okulların yapısında değişik anlayışlar, kavramlar ve kuramlar bulunmaktadır. Okulların kurucuları benimsedikleri eğitim görüşünü temel alarak okullarında bu sistemlere dayalı müfredatlar oluşturmaktadırlar. High Scope da bünyesinde eğitim kuramcılarının arasında yer alan Piaget’in görüşü ile temellendirilmektedir. Piaget, erken çocukluk dediğimiz Okul Öncesi Eğitim için etkin öğrenen ifadesini kullanmaktadır.  Çocukların öğrenmek için kendilerinin planladığı ve kendilerini uyguladığı faaliyetler öğrenme oranlarında daha fazla artış sağlamaktadır.  Diğer bir

Okumaya devam edin ➝

Çocukta Davranış Eğitimi

ÇOCUĞUN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR ? Genelde anne ve babalar kötü davranışları cezalandırma yoluna giderler ve cezalandırdıkları davranışın sonlanacağını düşünürler. Fakat düşünülenin aksine ceza çoğu zaman ters tepki yaratarak istenmeyen davranışı daha da kötüleştirir. Cezanın en önemli olumsuz sonucu yetişkin-çocuk ilişkisini zedelemesi ve çocuğa fiziksel ve psikolojik zarar vermesidir. Çünkü ceza fiziksel disiplin uygulamak (dayak) olabileceği gibi, çocuğu sözle hor görmek ve sevgiyi esirgemek şeklindedir.

Okumaya devam edin ➝

Montessori Ne Demek? Eğitimde Montessori Yaklaşımı ve Çocuk Etkinlikleri

Montessori eğitim yaklaşımı, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini temel alır. İşbirliğine dayalı şekilde çocukların kendi yönettikleri etkinliklerle uygulamalı olarak öğrenmelerini hedefler. Montessori yaklaşımında öğretmen çocuklara yaş aralıklarına uygun olarak çeşitli etkinlikler sunar. Çocuklar kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparak Montessori etkinlikleri ile dünya ve çevrelerini keşfederek, tanırlar. Öğretmen bu süreçte öğrenciye rehberlik eder; müdahaleci değildir. Montessori yaklaşımı çocukların hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmasına olanak sağlar. Bu sayede öğrencilerin mevcut potansiyelleri en etkili şekilde arttırılır.

Okumaya devam edin ➝
Bank Street Yaklaşımı

Bank Street

Çocukların okulda öğrendikleri bilgilerin anlamlı şekilde hayatlarıyla da ilişkili olmasını savunan Bank Street Yaklaşımı, 1916 yılında oluşturulmuştur. Bu yaklaşıma göre okul öncesi eğitim kapsamında değişmez bir program uygulamaya gerek yoktur. Bank Street eğitim programı, çocukların bilgi ve becerilerine göre değişim gösterir. Öğrenci odaklı ve bütüncül bir eğitim sistemidir. Yani Bank Street Eğitim Yaklaşımı, çocukları aktif birer birey olarak görür. Çocuklar deneyerek, keşfederek, hata yaparak, uygulayarak ve anlatarak öğrenirler. Bank Street Yaklaşımının temel ilkesi, çocukların keşfederek ve araştırarak öğrenmesidir. Gelişimsel Etkileşim

Okumaya devam edin ➝
Reggio Emilia eğitim yaklaşımı

Reggio Emilia

Sınıf ortamındaki tüm çocuklara birlikte ve özgürce öğrenme şansı veren Reggio Emilia Yaklaşımı, yüksek başarı oranına sahip bir okul öncesi eğitim sistemidir. Kurucusu Loris Malaguzzi olan Reggio Emilia eğitim yaklaşımı, II. Dünya Savaşı’nın bitimi olan 1945 senesinde savaş enkazının ortasında kurula bir okulda ortaya çıkarak, dünyaya yayılmıştır. Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı, Harvard ve Ohio State gibi önemli üniversitelerin laboratuvar anaokullarında kullanılarak, test edilmiştir. Günümüzde okul öncesi eğitim veren okulların en çok benimsediği eğitim yaklaşımlarından birisidir.

Okumaya devam edin ➝
Waldorf eğitimi

Waldorf

Okul öncesi eğitim için günümüzde çok sayıda yaklaşım kabul görmüş ve etkin olarak kullanılmaktadır. Bu alternatif eğitim yaklaşımların başlıcalarından birisi Waldorf Yaklaşımı olarak bilinir. Çocukların oyunlarına odaklanan bu eğitim yaklaşımı, oyun sırasında çocukların fiziksel güçlerinin artmasının yanı sıra yaratıcılıklarının da geliştiğini ortaya koymuştur. Söz konusu yaklaşım ancak doğa ile uyum içerisinde olunduğunda etkili bir öğrenme ve keşfetme sağlamaktadır.

Okumaya devam edin ➝