Kategori:

Yöntem ve Teknikler

2 Yaş Dönemi Gelişimsel Dönüm Noktaları

Özge Barata / Renkli Yetenek Anaokulları Uzman Gelişim Psikologu Çocuklar 2 yaşına geldiğinde neredeyse her ay davranışlarında ve becerilerinde büyük değişiklikler görürüz. Çevrelerine dair farkındalıkları artar, kendi başlarına gezinmeye, yardımsız belirli şeyler yapmaya başlarlar.  Gelişmekte olan motor becerileri, sosyal beceriler, dil ve bilişsel alanlar bağımsızlıklarını kazanma yolunda bizlere her an farklı bir canlılık sergiler. Her çocuk kendi hızında gelişse de yaşa özel gelişimsel dönüm noktalarını belirlemek, erken müdahale sağlamak ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha sağlıklı sonuçlar almak adına ebeveynlere ve

Okumaya devam edin ➝

Çocuk Gelişiminde Sınırlar ve Kurallar

Yazan: Esin Kuyucu – Renkli Yetenek Anaokulları Uzman Psikoloğu   Kurallar ve sınırlar, çocukların güvenli olarak kalabileceği ve davranışta bulunabileceği ortamın çizilmesidir. Çocuklar, doğumlarından itibaren en yakın çevresi olan anne ve babalarını gözlemleyerek davranış kalıplarını ve sınırlarını belirlerler. Ebeveynlerinin kendi hayatlarını yönetmeleri esnasında belirledikleri yöntemleri ve tutumları gözlemleyen çocuklar, sosyal ortamlarda kurulan ilişkilerde bu davranış ve tutumları sürdürme, birer küçük gözlemci edasıyla taklit ve modele alma eğiliminde olurlar. Bunun yanı sıra ev ortamındaki kurallar ve sınırların gerekliliği, düzen sağlayabilmek için

Okumaya devam edin ➝

Anne – Baba Tutumları

Yazan: Özge Barata – Renkli Yetenek Anaokulları Uzman Gelişim Psikoloğu Kendi ebeveynlerinizin sizi yetiştirme şeklini düşündüğünüzde, muhtemelen hatırladığınız şeylerin çoğu onların ebeveynlik tutumları ile ilişkilendirilecektir. Sizler ebeveyn olduğunuzda da, birçok farklı faktörü bir araya getirerek kendi tarzınızı geliştirirsiniz ve bu, çocuklarınızın da kendi çocukluklarına dair hatırlayacağı şeylerin bir parçası olacaktır. Ebeveynlik tutumu, çocuğumuzu büyütürken kullandığımız genel davranış biçimlerimiz olarak tanımlanabilir. Araştırmalara göre ebeveynlik tutumları, çocukların gelişimi ve davranışları ile yakın bir ilişki içindedir. Bu tutumlar; otoriter ebeveyn tutumu, izin verici

Okumaya devam edin ➝
Hafızayı Geliştirme ve Güçlendirme Teknikleri

Hafızayı Geliştirme ve Güçlendirme Teknikleri

Hafıza beynimizin bilgileri depoladığı alandır diyebiliriz. Hafıza, durağan bir yapıda değildir; sürekli geliştirilebilen ve yenilenen bir yapısı vardır. Hafızayı daha da iyi bir forma sokmak mümkün. Bunun için hafızayı geliştirme ve güçlendirme teknikleri uygulanmaktadır. Bu teknikler özellikle çocuklar üzerinde çok daha başarılıdır. Bunun nedeni ise yaş ilerledikçe beynimizin verimliliğinin düşmesidir. Çocuklarda hafıza ve beyin öğrenmeye açık bir haldedir. Bu denli verimli dönemlerde bu teknikler hafızanın kalıcı şekilde gelişmesini sağlamaktadır.  Bu teknikler sadece çocuklar için değil bireyler içinde faydalı olabilecektir. Ama

Okumaya devam edin ➝
Çocukları Merak Yoluyla Motive Etmek

Çocuğunuzu Merak Yoluyla Motive Etmek İçin Uygulayabileceğiniz Basit Yollar

Yetişkinler olarak hayatın bir deneyimden ibaret olduğunu bizlerin dahi anlaması yıllar aldı. Bu nedenle çocuklardan her şeyi bir anda yapmasını beklemek haksızlık olabilir. Deneyimlerin toplamı hayatı oluştururken kişiliğin oturması da bu tecrübeler ile bağlantılıdır. Çocukların ise deneyim sahibi olabilmesi onlara sorumluluk yükleyerek maalesef gerçekleştirilemiyor. Gerçekleştirilse dahi yarım kalabiliyor. Bu süreçte başvurabileceğiniz bir yol gün yüzüne çıkarak sizlere fırsat sunar. ‘’Merak yoluyla motive etmek’’ en sağlıklı ve yapıcı yöntemlerin başında gelir. Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Geçmişi unutmadan çocuklara yaklaşmak mantıklı ve

Okumaya devam edin ➝
Çoklu Zeka Kuramı nedir?

Çoklu Zeka Kuramı

Okul çağı gelmiş her çocuğun önünde bekleyen uzun ve yorucu bir süreç var. Bu süreci çocuklarıyla birlikte geçiren ailelerin, günümüzdeki en önemli hedeflerinden biri de çocukları ve gençleri iyi bir geleceğe hazırlayabilmektir. Çocukların sahip olduğu yeteneklerinin, içlerinde yer alan potansiyellerinin ortaya çıkarılabilmesi için bir dizi öğrenme sürecinden birlikte geçiyorlar. Hatta maddi imkanları çerçevesinde, kurslara, eğitimlere gönderiyor; farklı eğitim uygulamalarını denemekten de çekinmiyorlar. Toplum tarafından özellikle ‘matematik, fen bilimleri, kodlama’ gibi sayısal ağırlıklı derslerde başarılı olan öğrencilerin ‘zeki’ olarak adlandırılıp sözel

Okumaya devam edin ➝
Creative Curriculum Yaklaşımı

Creative Curriculum

Geçmişte eğitimin temeli olan geleneksel eğitim, gelişen ve ilerleyen dünya düzeninde yerini modern ya da çağdaş olarak adlandırabileceğimiz eğitim sistemine bırakmıştır. Geleneksel ve modern eğitim modellerinin arasındaki en temel fark ise modern eğitimin öğrenci merkezli olmasıdır. Geleneksel eğitimin temel amacı öğretmek olurken, merkeze öğreticiyi almaktaydı. Modern eğitim ise merkeze öğrencileri alarak, pek çok eğitim modelinin de temeli atılmıştır. Her bir eğitim modelinin ve kuramının amacı, öğrencilere daha iyi öğrenim imkânı sunmak ve içlerindeki yetenekleri açığa çıkarmaktır.

Okumaya devam edin ➝
High Scope Programı

High Scope

Günümüzde özellikle özel eğitim kurumları pek çok yaklaşım üzerine kurulmuştur. Çağdaş eğitim sistemi ile birlikte gelişerek çeşitlenen okulların yapısında değişik anlayışlar, kavramlar ve kuramlar bulunmaktadır. Okulların kurucuları benimsedikleri eğitim görüşünü temel alarak okullarında bu sistemlere dayalı müfredatlar oluşturmaktadırlar. High Scope da bünyesinde eğitim kuramcılarının arasında yer alan Piaget’in görüşü ile temellendirilmektedir. Piaget, erken çocukluk dediğimiz Okul Öncesi Eğitim için etkin öğrenen ifadesini kullanmaktadır.  Çocukların öğrenmek için kendilerinin planladığı ve kendilerini uyguladığı faaliyetler öğrenme oranlarında daha fazla artış sağlamaktadır.  Diğer bir

Okumaya devam edin ➝

Çocukta Davranış Eğitimi

ÇOCUĞUN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR ? Genelde anne ve babalar kötü davranışları cezalandırma yoluna giderler ve cezalandırdıkları davranışın sonlanacağını düşünürler. Fakat düşünülenin aksine ceza çoğu zaman ters tepki yaratarak istenmeyen davranışı daha da kötüleştirir. Cezanın en önemli olumsuz sonucu yetişkin-çocuk ilişkisini zedelemesi ve çocuğa fiziksel ve psikolojik zarar vermesidir. Çünkü ceza fiziksel disiplin uygulamak (dayak) olabileceği gibi, çocuğu sözle hor görmek ve sevgiyi esirgemek şeklindedir.

Okumaya devam edin ➝

Montessori Ne Demek? Eğitimde Montessori Yaklaşımı ve Çocuk Etkinlikleri

Montessori eğitim yaklaşımı, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini temel alır. İşbirliğine dayalı şekilde çocukların kendi yönettikleri etkinliklerle uygulamalı olarak öğrenmelerini hedefler. Montessori yaklaşımında öğretmen çocuklara yaş aralıklarına uygun olarak çeşitli etkinlikler sunar. Çocuklar kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparak Montessori etkinlikleri ile dünya ve çevrelerini keşfederek, tanırlar. Öğretmen bu süreçte öğrenciye rehberlik eder; müdahaleci değildir. Montessori yaklaşımı çocukların hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmasına olanak sağlar. Bu sayede öğrencilerin mevcut potansiyelleri en etkili şekilde arttırılır.

Okumaya devam edin ➝