Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

tilki

Renkli Yetenek Anaokullarında tam ve yarı zamanlı olarak bulunan psikologlarımız ile çocuklarımızın ruhsal gelişim takipleri yapılmakta, davranış özelliklerini belirlemek amacı ile testler uygulanmakta, sonuçları değerlendirilmektedir.Aile danışmanlığı ve personelimizin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi de psikologlarımız ve Aile-Çocuk Eğitim Danışmanımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Renkli Yetenek Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin psikososyal, duygusal, bilişsel, dil ve bedensel gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Okulumuz psikologları tarafından yapılan çalışmalar:

Oryantasyon Çalışmaları:

Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızın ilk haftalarında okula uyumlarını destek olmak amacıyla hazırlanan oryantasyon programı, her çocuğa özel olarak bilgilendirme ve yakın ilgi ile şekillendirilip, uygulanır. Program kapsamında; okulumuz ve personelimiz tanıtılıp, çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları oynanır. Psikologumuz tarafından velimize süreç ile ilgili gerekli bilgiler aktarılır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları:

Çocuğun içinde yaşadığı aile ortamı ve bulunduğu sosyal grup öğrenciyi tanımak için önemlidir. Bu nedenle, grup içi gözlemleri, öğretmeni ile konsültasyon çalışmaları, veli görüşmeleri ve çocuk ile bireysel görüşmeler yapılır. Gerekli durumlarda ise öğrencinin gelişimini belirlemek ve takip etmek amacıyla test ve envanterler uygulanır.

1. AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
2. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
3. Gessell
4. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
5. Benton Görsel Bellek Testi
6. Peabody Resim Kelime Testi
7. Porteus Labirentleri
8. Wisc-r Zeka Testi
9. Good Enough- Harris İnsan Çizme Testi
10. Cattell 2A ve Cattell 3A

Öğrenci Gözlemi:

Psikoloğumuz tarafından rutin olarak yapılan gözlemlerdir. Çocuklarımızın; arkadaş ve öğretmen ilişkilerini, etkinliklere katılımını, kişilik özelliklerini, ve gelişimlerini takip etmek amacıyla düzenlenmektedir. Gözlem sonucunda edinilen bilgiler, velilerle yapılan bireysel görüşmelerde ve veli toplantısında değerlendirilir.

Öğrenci Görüşmeleri:

Görüşmelerin amacı, çocuğun gelişimini takip etmenin yanı sıra problem çözme becerisini, ilgi alanlarını, aile ve arkadaş algısını anlamaya ve desteklemeye yöneliktir. Çocuk ile yapılan görüşme, veli ve öğretmen görüşmelerinde değerlendirilir.

Veli Görüşmeleri:

Görüşmelerimiz gizlilik esasına dayanmaktadır. İlk görüşme, “Aile Tanıma Formu”nun değerlendirilmesi ile başlar. Devam eden süreç içerisinde, çocuğumuzun okula başladığı günden itibaren yapılan gözlemler (çocuğun okula uyumu, gelişim özellikleri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları) hakkında veliye bilgi verilir. Velimizin çocuğu ile ilgili sorun yaşadığı alanlarda veli ile koordineli şekilde çalışmalar yapılır. Psikologumuz, veli görüşmelerini randevu sistemi ile gerçekleştirmektedir.

Aile Danışmanlığı:

Velimizin talebi üzerine, anne ve babanın birlikte katıldığı aile içi sorunlar ve çözümlerine dayanan psikolojik destek hizmetidir. Görüşmeler randevu sistemi ile gerçekleşmektedir.

Öğretmen Görüşmeleri:

Psikoloğumuzun rutin olarak öğretmenlerimizle bir araya gelip çocukların grup içerisindeki durum ve davranışlarını konu alan görüşmelerdir. Bu görüşmelerde, öğretmen ve psikoluğumuz çocuklarımızın sorunları ile ilgili ortak çözüm yolları geliştirirler.

Seminerler:

Sene içinde belirli dönemlerde, psikologlarımız,aile tarafından ailelere ve personelimize yönelik çocuklarımızı gelişimsel olarak desteklemek amacıyla seminerler düzenlenir. Seminer konularımızdan birkaç örnek şöyledir: Gelişim Basamakları, Okul Fobisi, Davranış Sorunları ve Başetme Yöntemleri vb.

Makaleler:

Psikologlarımız tarafından velilerin pedagojik bilgi ihtiyacına göre hazırlanan çocuk ve aile ile ilgili yazılar internet sitesinde yayınlanıp, gerektiğinde velilerimize gönderilir.