Creative Curriculum

Creative Curriculum Yaklaşımı
Geçmişte eğitimin temeli olan geleneksel eğitim, gelişen ve ilerleyen dünya düzeninde yerini modern ya da çağdaş olarak adlandırabileceğimiz eğitim sistemine bırakmıştır. Geleneksel ve modern eğitim modellerinin arasındaki en temel fark ise modern eğitimin öğrenci merkezli olmasıdır. Geleneksel eğitimin temel amacı öğretmek olurken, merkeze öğreticiyi almaktaydı. Modern eğitim ise merkeze öğrencileri alarak, pek çok eğitim modelinin de temeli atılmıştır. Her bir eğitim modelinin ve kuramının amacı, öğrencilere daha iyi öğrenim imkânı sunmak ve içlerindeki yetenekleri açığa çıkarmaktır.

Creative Curriculum Yaklaşımı

Bu öğretim modellerinden biri olan Creative Curriculum yaklaşımı da öğrencilere sunulan eğitimi analiz ve araştırma unsurları ile beraber şekillendirir.  Bu unsurlardan hareketle yaklaşımı,  yaratıcı müfredat olarak adlandırmak da mümkündür. Yaratıcılığı sayesinde öğretmenler, ders anlatımında ya da etkinlik hazırlamada araç ve içerik konusunda zorlanmazlar. Creative Curriculum yaklaşımı, çocuk gelişimi üzerine yapılan araştırmalar ve teorilere dayandırılarak ilerlemektedir. Bu yaklaşım, Maslow, Erikson, Piaget, Vygotsky, Gardner, Smilansky gibi eğitim kuramcılarının görüşleri esas alınarak geliştirilmiştir.  Yine Creative Curriculum yaklaşımında öğrenmeyi etkin kılmak için:

 • Çocukların duyusal ve de temel ihtiyaçlarına karşılık bulmak
 • Sosyal etkileşiminin yoğun olduğu ortamı oluşturmak
 • Çocuklar için sıklıkla oyuna yer vermek
 • Çocukların düşünmelerine yol açan ve çoklu zekâ yapısına hitap eden materyalleri kullanmak gerekmektedir.

Creative Curriculum, çocukların iletişim kurmalarını, tercihlerini ve öğrenmelerini ön planda tutamaktadır. Ayrıca asıl amacı, kendine güvenen ve yaratıcılığını açığa çıkaran çocuklar yetiştirmektedir. Bu hususta da çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayarak, ayrı bir eğitim ya da destek ihtiyacı olan çocuklar için de müdahale programı uygulamaktadır.

Anaokulu Eğitiminde Creative Curriculum ve Sınıf Ortamı

Okul öncesi eğitim olarak adlandırdığımız anaokullarında Creative Curriculum yaklaşımı, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak ve becerileri için geniş bir program hazırlayacak yapıda olmalıdır. Anaokulu öğrencileri için sınıf ortamında dikkat edilecek unsur, her çocuğun aktif katılım sağlayabileceği ve kendini ifade edebileceği bir dizayn oluşturmaktır. Bunun içinde:

 • Oyun ve oyuncular
 • Sanat alanları
 • Kitaplar ve kütüphane
 • Evcilik
 • Blok oyunlar
 • Müzik ve dans
 • Kum, toprak ve su
 • Yemek ve yemek hazırlığı
 • Bilgisayar faaliyetleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  High Scope

Gibi pek çok unsurdan alanlar oluşturarak, ders içeriği hazırlanmalıdır. Sınıf içerisinde oluşturulan eğitim ortamı için günlük rutinler içeriğe dâhil edilmelidir.  Programların hazırlanmasında alanlarla ilgili rehber kitap bulundurulmalıdır. Oluşturulan günlük, haftalık, aylık programlar dengeli bir şekilde hazırlanarak, sınıf içerisinde öğretmen ya da öğrencinin başlattığı etkinliklerde uygulanmalıdır. Sınıf içi faaliyetlerde harekete geçirilmesi gerekilen bu programlar, öğrencilerin yapılacak etkinliklerde kendilerini rahat hissetmelerini ve öngörülerde bulunmalarını sağlamaktadır.

Günlük rutinler, büyük ya da küçük programlar olarak şekillenebilir. Bu programlar resimli ve açık anlatımlarla hazırlanmalıdır. Ayrıca çocukların her zaman rahatlıkla görebileceği yerlere asılmalıdır.  Sesli /sessiz okuma, yemek ve dinleme, oyun ve etkinlik zamanları ve süreleri olarak hazırlanabilir.

Creative Curriculum Yaklaşımı Aile Ve Öğretmen

Creative Curriculum yaklaşımı öğrencilere ulaşmak ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirmek isteyen bir yaklaşımdır. Öğrenciye ulaşmak için dikkate alınması gereken iki önemli detay da aile ve öğretmendir.

Creative Curriculum yaklaşımında aile, öğretmenlerin kayıt sırasında ve ev ziyaretlerinde bilgi edindiği ve öğrenci hakkında analizler yaptığı kişilerden oluşur. Öğrenci hakkında birebir bilgi alışverişi aileler üzerinden de sağlanmaktadır. Böylelikle öğrenci ile daha etkin iletişim kurulur. Aileler kimi zaman meslekleri ve uğraş alanları ile okullardaki faaliyetlere katılmaktadırlar. Öğrencinin okul ve aile arasında kurduğu olumlu bağlar, kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

Creative Curriculum yaklaşımında Öğretmen ise öğrencilerin, öğrenme şekillerini, özel ihtiyaçlarını, kültürel yapılarını değerlendirerek onlar için eğitim programı hazırlar. Çocukların etkinliklerde ve oyunlarda yaptıkları tercihleri dikkate alarak, gözlem ve analiz yapar. Bunlardan hareketle öğrenciye verilmesi gereken eğitimi şekillendirir.

Creative Curriculum İle Yaratıcı Müfredat

Yaratıcı müfredat hazırlanırken, ünitelerin anlamsal değerlerinin yanında özgün konuların da yer alması gerekmektedir. Bu durum çocukların çoklu zekâ yapısını destekleyecek, sanatsal, sosyal, bedensel ve bilişsel konulardan oluşmalıdır. Creative Curriculum ile yaratıcı müfredat içerisine, standart becerilerin aksine öğrencilere eleştirel düşünceler kazandıracak ve problem çözme gelişimi sağlayacak nitelikte eğitim konuları eklenmelidir.