High Scope

High Scope Programı
Günümüzde özellikle özel eğitim kurumları pek çok yaklaşım üzerine kurulmuştur. Çağdaş eğitim sistemi ile birlikte gelişerek çeşitlenen okulların yapısında değişik anlayışlar, kavramlar ve kuramlar bulunmaktadır. Okulların kurucuları benimsedikleri eğitim görüşünü temel alarak okullarında bu sistemlere dayalı müfredatlar oluşturmaktadırlar. High Scope da bünyesinde eğitim kuramcılarının arasında yer alan Piaget’in görüşü ile temellendirilmektedir. Piaget, erken çocukluk dediğimiz Okul Öncesi Eğitim için etkin öğrenen ifadesini kullanmaktadır.  Çocukların öğrenmek için kendilerinin planladığı ve kendilerini uyguladığı faaliyetler öğrenme oranlarında daha fazla artış sağlamaktadır.  Diğer bir ifade şekli ile öğrenmek için kendi kendilerine çaba veren çocuklardan daha fazla verim alınmaktadır.

High Scope Programı da Piaget’in bu felsefesini temel alarak, çocukların kendi isteklerini yapma, karar verme gibi sorumluluk duygularını pekiştirecek olan programıdır. Bu program için High Scope Çemberi dediğimiz, çocukların zamanlarını kendilerini belirlediği ve uyguladığı programları vardır. Böylelikle çocuklar hem Etkin Öğrenme sağlayarak hem de sorumluluk bilincini taşıyarak yeteneklerini keşfetme yolunda ilerlemektedir. High Scope Etkinliklerini temel alan çocuklarda girişkenlik, yaratıcılık, görüşlerini açık ifade edebilme ve de başkalarının görüşlerini anlayabilme yani empati yapabilme duyguları açıkça belirgin niteliktedir. Tüm bu nitelikler çocukların dilsel zekâsını ve dil gelişimini daha detaylı örneklendirmek gerekirse;

 • Düşünme ve dili etkin kullanma becerileri de büyük ilerleme oluşmaktadır.
 • High Scope Yaklaşımının sadece çocukların gelişimde ve öğrenmelerinde rol alan bir yapıları yoktur aynı zamanda çocukların sosyal becerilerini de geliştirmektedir.
 • High Scope Toplumsal Yararı olarak da çocuklara kazandırdıkları iletişim becerileridir.

Bu beceriler erken çocukluk dönemlerinde kazanılmış olsa da çocukların ileri yaşlarında tüm hayatlarını etkileyen unsurlar olarak meydana gelmektedirler.

High Scope Yaklaşımı Özellikleri

 • High Scope Programı, çocukların dil becerileri ön plana çıkaran ve dilsel zekâlarının gelişimini destekleyen bir programdır. Bununla birlikte, kendini ifade etmekte zorlanmayan düşüncelerini, isteklerini ve hatta rahatsız olduklarını herhangi bir durumu ifade etmeyi başarabilen, özgüvenli bireylerin yetişmesini de sağlamaktadır. Bunun temelinde de çocuklarla birlikte uygulanan High Scope Etkinlikleri yer almaktadır.
 • Ayrıca program, eğitim yaşı ya da eğitim grubu olarak çocuklara, Okul Öncesi Eğitim vererek, erken yaşta Etkin Öğrenmeyi amaçlamaktadır. Böylece çocuklar için okul hayatı zevkli ve daha kaliteli şekilde ilerlemektedir.
 • Temel aldığı eğitim kuramının rehberliğinde çocuklara High Scope Çemberi uygulamasını yapmaktadır. Yani çocukların kendilerinin belirlediği ve uyguladığı programlar vardır. Bunlarda çocuklar için büyük sorumluluk oluşturmaktadır.
 • High Scope Yaklaşım çocuklara kazandırdığı dilsel gelişim ve sorumluluk bilinci ile birlikte çevreleri için çok olumlu dönütler almaktadır. High Scope Toplumsal Yararı olarak çevreyle kurdukları iletişimi ve sosyal becerileri gösterebiliriz.

 

High Scope Etkin Öğrenme

Okul Öncesi Eğitimlerin en önemli uygulama yöntemlerinden biri de Etkin Öğrenmedir. Çocukların öğrenilmesini istediğimiz durumları ya da edinilmesini hedeflediğimiz davranışları için kullandığımız bu yöntem temelinde çocukları hedef alır. Tıpkı çağdaş eğitim sisteminin temelinde yer alan öğrenciler için öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrenciler için birlikte hareket etmesi gibi High Scope Yaklaşımında da öğrencilerin merkezde olduğu öğrenme tipi uygulamalar vardır. Etkin Öğrenme Yöntemi olan bu uygulamada çocuklar kendilerinde var olan keşif duygularından hareketle etrafındaki nesneleri anlamlandırmaya ve çözmeye çalışırlar. Kendi becerileri ile oluşturdukları bu öğrenimleri ise çevresindeki insanlarla girdikleri ortamlarda düşünceleriyle birlikte daha anlamlı hale getirirler. Yani öğrenmeyi etkin kılmak için çocukların yeteneklerini ve keşiflerini merkeze alan bir yaklaşım High Scope olarak belirtilmektedir. Etkin öğrenme beş durumda meydana gelmektedir.

 • Malzeme: Çocukların öğrenmesini istediğiniz nesneler için sınırlı bir malzeme ortaya koymamaya dikkat etmelisiniz. Çocuğun ufkunu genişletecek ve çağrışımları kolaylıkla yapmasını sağlayacak sayıda malzemeleri önüne sunmalısınız.
 • Kullanma: Verdiğiniz malzemelerin kullanımı için çocuklara öncük etmeden kendilerinin bu malzemeleri keşfetmesini sağlamalısınız.
 • Seçim: Çocukların öğrenme amaçlı olarak verilerin malzemelerden istediğini seçerek kendi keşifleri doğrultusunda seçim yapmasına izin vermelisiniz.
 • Dil: Çocukların bu uğraşları sırasında onlarla dilsel becerilere girmelisiniz. Örneğin, onlara bu alanlarda ‘Neden bunu seçtin?’ ya da ‘Niçin böyle yaptın?’ diyerek sorularla onları düşünmeye şevk etmelisiniz.
 • Destek: Çocukların dışında, eğitimcilerin ve ailelerinin Etkin Öğrenmede yapabilecekleri en iyi şey onlara verdikleri destek olacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Creative Curriculum

High Scope Etkinlikleri ve Etkinlik Planı
High Scope Yaklaşımı
için çocuklara verilen uygulama ve etkinlikler bulunmaktadır. Bunların içerisinde çocukların öğrenimlerini tetikleyen ve hızlandıran en etkili High Scope Çemberidir. Bu çember etkinliği çocukları merkeze alarak onların hazırladıkları ve seçimlerini yaptıkları programları oluşturmaktadır. Böylelikle çocukların kendilerini keşfetmelerini hedefleyen High Scope Etkinlikleri, çocuk merkezli olarak düzenlemektedir. Çocuklara, seçme ve uygulama ortamı sunacak Etkinlik Planının hazırlanmasında da öğretmenin Etkin Öğrenme aşamalarını temel alması gerekmektedir.

High Scope Toplumsal Yararı

Çocuklar için High Scope Yaklaşımının dilsel ve sosyal beceri kazandırdığını göz önünde bulundurarak, çocukların çevreleriyle uyumlu ve empati duygularının da gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle Okul Öncesi Eğitimlerinde bu becerileri kazanan çocukların ileriki yaşlarda da toplum içerisinde ideal bireyler olarak yer aldıklarını ve topluma fayda sağlayan yapıları olduklarını söyleyebiliriz.  High Scope Toplumsal Yararı için en güzel ifade olarak da çocukların toplum düzenine kattıkları uyumlu yapılarıdır diyebiliriz.

High Scope Okulları

Okul Öncesi Eğitimin temel alındığı bu yaklaşım, anaokulları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Öyle ki, çocuklarının Etkin Öğrenme prensibinde yetişmesini ve geleceklerinde çevreleri için Toplumsal Yararı olsun isteyen ailelerin, okul tercihlerinde High Scope Okullarını güvenle tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca bu okullar için çağlarının ötesinde modern bir eğitim sistemi ile geliştiklerini söyleyebiliriz.