Okulumuzda 1 Gün

Günlük programımız, çocukların hem grup etkinliklerine hem de bağımsız çocuk seçim etkinliklerine katılmaları için zaman sunmaktadır.

illustration-people-2

Lezzetli Sabah Kahvaltısı:

Renkli Yeteneklerimiz güne keyifli müzikler eşliğinde onlar için özel hazırlanmış kalorileri dengelenmiş sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltıyla başlar. Kahvaltı ortamları bizler için keyifli beslenmenin yanı sıra sosyal öğrenme yoluyla yeme içme alışkanlıklarımızı kazandığımız doğal öğrenme ortamlarımızdandır. Çocuklarımızla bireysel ilgilenirken ana hedefimiz yemek seçmeden dengeli beslenme alışkanlığı kazanması ve yemek yeme becerisini yaşam becerileri arasına katmasıdır.

Güne Merhaba ve Renkli Sabah Sporu:

Sabah kahvaltısından sonra, tüm Renkli Yetenekler bir araya gelerek güne merhaba şarkıları eşliğinde sabah egzersizini yapar. Vücudumuzu güne hazırladığımız spor etkinliğimizden sonra hava durumu, takvim, mevsim, güncel olaylar ve duygu durum paylaşımlarımızla eğitim akışımıza başlarız. Çocuklarımızın özgüven gelişimi adına her sabah yaşadıklarını bize ve arkadaşlarına anlatmasını önemseriz ve her çocuğumuzu özenle dinleriz.

Renkli Tema Zamanı:

Renkli Yetenek Ataşehir Anaokulu ve Ümraniye Anaokulumuzda program içeriklerimiz rengarenk temalarımızdan oluşur. Bu temalar farklı yaş gruplarımıza uygun olarak, sınıf eğitim uzmanlarımız tarafından REGEP programımız çerçevesinde belirlenir ve uygulanır. Yıl içinde belirlenen farklı temalar üzerinden çocuklarımıza yeni bilgi, beceri, davranış ve farklı bakış açıları kazandırılır. Sorgulama, araştırma inceleme ve merak duygularımızı besleyen temalarımız her yıl güncellenir. Çocuklarımız temalarımızda kendilerini, yaşadıkları yakın çevreyi, ülkesini ve dünyayı tanırlar. Özel konsept danışmanlarımızca hazırlanan gerçekçi öğrenme ortamlarıyla çocuklarımız kimi zaman kendini kutuplarda üşürken, kimi zaman Mısır’da bir çölde güneşte terlerken, kimi zaman Uzay’da bir astronot olarak gezerken bulabilirler. Çocuklarımızı öğrenmenin merkezine koymak için kurguladığımız tematik öğrenme ortamları ile ailelerimizde çocuklarımızın gelişimlerini içinde bulundukları aktivitelerle yakından takip etme fırsatı yakalarlar.

Renkli Öğrenme İstasyonları:

Öğrenme istasyonlarımızdaki farklı etkinliklerimiz çoklu zekâ ile ilişkilendirerek her çocuğumuzun bireysel öğrenme hızına ve bakışına katkı sunar. Öğrenme Merkezlerimizde çocuklarımız küçük gruplara ayrılarak temalarımıza uygun gelişimsel alanları destekleyen istasyonlarımızda grup çalışmalarını ilerletirler. Belirli aralıklarla istasyonlarımızda yer değiştiren çocuklarımızın iş birliği, takım çalışması, sorumluluk alınan bir işi tamamlama değerlerini desteklemeyi önemseriz. Sanat ve Tasarım İstasyonu, Fen ve Doğa İstasyonu, Dramatik Oyun İstasyonu, İnce Motor Beceri İstasyonu, Müzik ve Ritim İstasyonu bu istasyonlarımızdan sadece bir kaçıdır. İstasyonlarımız oyun temelli öğrenmeyi destekler ve çocuklarımız öğrenme süreçlerini keyfe dönüştürürler.

Bahçe Zamanı:

Çocuklarımızın bahçede özel olarak tasarlanmış oyun alanlarımızda özgürce temiz havanın ve hareketin tadını çıkardıkları zaman dilimleridir. Renkli Yetenek Kampüslerimizde tüm hava şartlarında çocuklarımız doğru giyim tarzlarıyla her zaman bahçede vakit geçirirler. Bizler için kötü hava yoktur, kötü giyinmiş insan vardır. Açık hava ve oksijen her mevsim çocuklarımızın sağlığı için önemlidir. Bahçelerimizde “organik tarım atölyemiz, arkeolojik kum havuzlarımız, ahşap oyun parkımız, kümes hayvanlarımız, tavşanlarımız ve kedilerimizle doğal bir yaşam ortamı sunarız. Ataşehir ve Ümraniye Kampüslerimizdeki tüm bahçe detaylarımız aynıdır. Bahçe etkinliklerimiz sırasında çocuklarımızın hareket ihtiyacı da doğal olarak karşılanır. Ayrıca beden koordinasyonu, denge, hız, güç gibi etkinlikleri de içeren cross action çalışmaları da bahçe oyunlarımız arasındadır.

Bilim, Fen ve Deney Zamanı:

Çocuklarımızın eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma, inceleme ve keşifler yaptıkları zaman dilimleridir. Çocuklarımızın bilim temelli bakış açısı kazanmalarını ve her durumu sorgulamalarını önemseriz. Öncelikle yaşamda karşılaştığımız doğa olayları, bedensel farkındalıklarımız, sağlığımız için önemli olan kazanımlar deneysel etkinliklerimizin merkezini oluşturur. Yaş gruplarımız büyüdükçe fen ve deney etkinliklerimiz üst düzey içeriklere doğru ilerler.

Matematik Zamanı:

Çocuklarımızın matematiği oyunlaştırdığı, matematiği sevdikleri; sınıflandırma, sıralama, örüntü gibi çalışmaları içeren bir zaman dilimidir. Çocuklarımızın matematiksel gelişimini doğayla ve yakın çevresiyle ilişkilendirerek matematiği bir ders olmaktan çıkarıp yaşamın bir parçası olarak çocuklarımıza kazandırmak ve ilkokula matematik seven Renkli Yetenekler yetiştirmeyi amaç ediniriz. “Matematiğin Oyun Dili” ve “İleri Mental Matematik” uygulamalarımız bu bakış açımızın yansımasını ortaya koyan profesyonel atölyelerimizin başında gelir.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:

Renkli Yeteneklerimizin ilkokul 1.sınıfa hazırlık sürecinde okuma yazmaya temel oluşturan tüm kazanımları edindikleri etkinlikleri barındıran zaman dilimidir. Harf tanıma, tanıdığı harfi seslendirme, sesli ve sessiz harfleri ayırt etme çalışmalarının yanı sıra;

-Görsel algı çalışmaları

-İşitsel Algı/Fonolojik farkındalık çalışmaları

-Dikkat ve Hafıza Çalışmaları

-Temel kavram çalışmaları

-Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları

-Duyu eğitimi çalışmaları

-Kalem kullanma, güzel yazı ve el becerisi çalışmalarını kapsamaktadır.

Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el-göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir. Çocuklarımız okuma yazma hazırlıklarını eksiksiz tamamlayarak ilkokul 1.sınıfa tam hazır şekilde geçiş sağlar.

Düşünme Becerileri (Düşünü-yorum Zaman Dilimi):

Çocuklarımızın kişisel düşünme becerilerini geliştirmek ve farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak amacıyla kurguladığımız zaman dilimleridir. Farklı problemler üzerine farklı düşünme biçimlerini ortaya koyduğumuz bir eğitim sürecidir. Altı Şapka düşünme tekniğinin çocuklarımıza indirgenmiş ve oyunlaştırılmış bir kurgusu buna örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra olaylara karşı “analitik-eleştirel-yaratıcı-kritik-duygusal düşünme” becerileri gibi farklı bakış açılarıyla yaklaşarak çok boyutlu bakış açısını destekleriz.

Türkçe Dil Etkinlikleri:

Okullarımızın Kurucusu aynı zamanda bir Türkçe Öğretmenidir. Bu bağlamda bizler için Türkçemiz/Anadilimiz ve anadilimizi en iyi şekilde kavramak, konuşmak çok önemlidir. Kendi yaşadığı toplumun ve kültürün diline hakim olmak bir çocuğun yaşadığı toplumla ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasına temel oluşturur.

Türkçe Dil Etkinliklerimizde  öncelikli olarak öğrencilerimizin konuşma temelli  dil gelişimleri ve bunun yanında bilişsel gelişimleri desteklenir. Etkinliklerimiz içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiirler, bilmeceler, sohbet, resimli kitap okuma, görsel yorumlama, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, drama, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hâkimiyeti artar. Bunun için özel olarak planlanmış her yaş grubumuza özel kelime dağarcığı geliştirme çalışmalarımız REGEP programımızın önemli bölümlerindendir.

EVRENSEL Değerler Eğitimi:

Evrensel insani değerler eğitimimizde çocuklarımızın sevgi, saygı, iş birliği, dürüstlük, sorumluluk, güven, empati, doğaya merhamet, toplu yaşama kuralları gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmelerini amaçlarız. Soyut olan değerlerimizi tiyatro, drama, hikaye, masal ve örnek olay sunumlarımızla somut deneyimlere dönüştürürüz. Ve tüm bu insani değerleri önce empati ile çocuklarımıza hissettiririz. Tüm bu değerlerinde ailelerimiz tarafından benimsenmesi ve çocuklarımızın kazanımlarının desteklenmesi amacıyla aylık değer çalışmalarımızı evlere taşır, aile katılımlarını önemseriz.

Sanat ve Tasarım Zamanı:

Sanat ve Tasarım Uzmanlarımız tarafından eğitim programlarımıza işlenmiş sanat çalışmaları sırasında çocuklarımız, çeşitli malzemeleri ve renkleri kullanarak hayal ettikleri özgün tasarımları özgüvenle sunar, yaratıcılıklarını ortaya çıkarır, farklı tarzda ve boyutta ürünler oluşturup küçük kas becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Renklerin dünyasına yolculuk eder, kendi renkli dünyalarını özgün bir biçimde paylaşırlar.

Hikâye Zamanı:

Her temayla ilgili olarak çocuklarımıza çeşitli hikâyeler okunur. Bunun yanında eğitim uzmanlarımızca hikâye tamamlama, hikaye oluşturma, hikayeye başlık bulma, okunan hikayeyi resimlendirme, çeşitli resimlere bakarak hikaye kurgulama, görsel okuma vb. çalışmaların yapıldığı etkinlik zamanımızdır. Ayrıca çocuklarımız öğrenme merkezlerimizdeki kitaplıktan kendileri kitap seçerek inceleyebilir. Evden getirdikleri hikâye kitaplarını da arkadaşlarıyla paylaşırlar. Her ayın 1 haftası “Masal Dede” etkinlik günü olarak değerlendirilir. Farklı kostümlerle her öğrenme merkezimizi ziyaret eden “Masal Dede” çocuklarımıza geleneksel masallarımızı anlatır, hayal dünyaları zenginleşen çocuklarımız masallar yoluyla bir çok değeri de kazanmış olur.

Serbest Oyun Zamanı:

Serbest zaman etkinliğinde, çocuklarımız sınıfta hangi köşede oynayacaklarına ve neler yapmak istediklerine, kendileri karar verirler. Bu onların sosyal yaşamı deneyimledikleri bir zaman dilimidir. Oyun sonrasında sonuçları birlikte değerlendirirler. Serbest oyun zamanında eğitim uzmanlarımız ve psikologlarımız bağımsız gözlem yaparak çocuklarımızı özgür ortamlarında gözleyerek gelişim raporları oluştururlar.

Dinlenme / Uyku Zamanı:

Sadece küçük yaş grubu öğrencilerimiz için öğle yemeği sonunda dinlenme/uyku zamanı vardır. Öğretmenlerimiz bu süre içinde onların dinlenme sürecine olan uyumlarını kolaylaştırmak için masal, hikaye ve ninni okurlar. Çocuklarımız gelişime büyük katkı sunan uyku saatlerini hijyenle, güvenle ve sevgi dolu tamamlar.

CAMBRIDGE ENGLISH:

Dünya vatandaşı yetiştirme misyonumuz doğrultusunda evrensel iletişim dili olarak İngilizce derslerimizi her gün 2-3 saat olarak planlarız. Yerli ve yabancı dil uzmanlarımızla oyunlaştırılmış, hikâye metodu ile zenginleştirilmiş, şarkı ve etkinliklerle eğlenceye dönüştürdüğümüz Yabancı dil atölyelerimizde speaking (konuşma) odaklı temel İngilizce eğitimi kurgularız. İngilizce derslerimizde tamamen yabancı dil ile iletişim kurulur. Zengin görsel materyal ve akıllı tahta ile interaktif eğitim ortamında kelime dağarcıklarımızı daha kolay geliştiririz. CAMBRIDGE ENGLISH sertifikalı  Renkli Yetenek Kampüslerimizden ilkokula geçen her çocuğumuz yabancı dil kazanımını edinmiş, günlük temel konuşma diline hâkim ve yabancı dil farkındalığını kazanmış olarak anaokullarımızdan mezun olur.

Tüm gün akışımıza ilave olarak her aya yaydığımız haftalık yetenek geliştirme içeriklerimiz aşağıdaki gibidir. Branş ve atölye içeriklerimize ilgili bölümü ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

 • Orff Schulwerk Müzik Ritim Eğitimleri
 • Yaratıcı Drama ve Tiyatro
 • Galatasaray Jimnastik ile Hareket eğitimi
 • Halk Oyunları
 • Modern Dans
 • Çocuk Sinema Okulu
 • Çamur-Kil Atölyesi
 • Satranç
 • Robotik Kodlama
 • STEAM Atölyesi
 • Arkeoloji Atölyesi
 • Zooloji (Hayvan Bilimi) Atölyesi
 • Organik Tarım
 • Kumdan Mühendislik Atölyesi
 • Çocukça Felsefe
 • Uzay ,Astronomi ve  Gökbilimi Atölyesi
 • Oyuncak Fabrikası
 • Liderlik ve Hitabet Becerisi Eğitimi