Blog

High Scope Programı
Yöntem ve Teknikler

High Scope

Günümüzde özellikle özel eğitim kurumları pek çok yaklaşım üzerine kurulmuştur. Çağdaş eğitim sistemi ile birlikte gelişerek çeşitlenen okulların yapısında değişik anlayışlar, kavramlar ve kuramlar bulunmaktadır. Okulların kurucuları benimsedikleri eğitim görüşünü temel alarak okullarında bu sistemlere dayalı müfredatlar oluşturmaktadırlar. High Scope da bünyesinde eğitim kuramcılarının arasında yer alan Piaget’in görüşü ile temellendirilmektedir. Piaget, erken çocukluk dediğimiz Okul Öncesi Eğitim için etkin öğrenen ifadesini kullanmaktadır.  Çocukların öğrenmek için kendilerinin planladığı ve kendilerini uyguladığı faaliyetler öğrenme oranlarında daha fazla artış sağlamaktadır.  Diğer bir

Devamını okuyun ➝
Okul

Okul Öncesi Eğitim Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eğitimde altın kural sıfır – altı yaş arasında verilen eğitimde gizlidir. Her insan en çok sıfır altı yaş arasında öğrenebileceği birçok şeyi öğrenir. Bunların içinde en mucizevî olanı konuşmaktır. Bizler bile çoğu zaman bir dili öğrenmek ve konuşmak istesek de pek mümkün olamıyor. Çünkü bir dili öğrenmek oldukça zor ve meşakkatli bir iştir ve zaman gerektirir. Bu nedenle sürekli erteleyerek öğrenemediğimiz bir dili yeni doğmuş bir bebek konuşabilir ve kolaylıkla öğrenebilir. Zihnin deyimi yerindeyse zehir gibi çalıştığı bu dönemde, çocuklara

Devamını okuyun ➝
Çocuklar

Çocukta Davranış Eğitimi

ÇOCUĞUN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR ? Genelde anne ve babalar kötü davranışları cezalandırma yoluna giderler ve cezalandırdıkları davranışın sonlanacağını düşünürler. Fakat düşünülenin aksine ceza çoğu zaman ters tepki yaratarak istenmeyen davranışı daha da kötüleştirir. Cezanın en önemli olumsuz sonucu yetişkin-çocuk ilişkisini zedelemesi ve çocuğa fiziksel ve psikolojik zarar vermesidir. Çünkü ceza fiziksel disiplin uygulamak (dayak) olabileceği gibi, çocuğu sözle hor görmek ve sevgiyi esirgemek şeklindedir.

Devamını okuyun ➝
Yöntem ve Teknikler

Montessori Ne Demek? Eğitimde Montessori Yaklaşımı ve Çocuk Etkinlikleri

Montessori eğitim yaklaşımı, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini temel alır. İşbirliğine dayalı şekilde çocukların kendi yönettikleri etkinliklerle uygulamalı olarak öğrenmelerini hedefler. Montessori yaklaşımında öğretmen çocuklara yaş aralıklarına uygun olarak çeşitli etkinlikler sunar. Çocuklar kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparak Montessori etkinlikleri ile dünya ve çevrelerini keşfederek, tanırlar. Öğretmen bu süreçte öğrenciye rehberlik eder; müdahaleci değildir. Montessori yaklaşımı çocukların hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmasına olanak sağlar. Bu sayede öğrencilerin mevcut potansiyelleri en etkili şekilde arttırılır.

Devamını okuyun ➝
Bank Street Yaklaşımı
Yöntem ve Teknikler

Bank Street

Çocukların okulda öğrendikleri bilgilerin anlamlı şekilde hayatlarıyla da ilişkili olmasını savunan Bank Street Yaklaşımı, 1916 yılında oluşturulmuştur. Bu yaklaşıma göre okul öncesi eğitim kapsamında değişmez bir program uygulamaya gerek yoktur. Bank Street eğitim programı, çocukların bilgi ve becerilerine göre değişim gösterir. Öğrenci odaklı ve bütüncül bir eğitim sistemidir. Yani Bank Street Eğitim Yaklaşımı, çocukları aktif birer birey olarak görür. Çocuklar deneyerek, keşfederek, hata yaparak, uygulayarak ve anlatarak öğrenirler. Bank Street Yaklaşımının temel ilkesi, çocukların keşfederek ve araştırarak öğrenmesidir. Gelişimsel Etkileşim

Devamını okuyun ➝
Reggio Emilia eğitim yaklaşımı
Yöntem ve Teknikler

Reggio Emilia

Sınıf ortamındaki tüm çocuklara birlikte ve özgürce öğrenme şansı veren Reggio Emilia Yaklaşımı, yüksek başarı oranına sahip bir okul öncesi eğitim sistemidir. Kurucusu Loris Malaguzzi olan Reggio Emilia eğitim yaklaşımı, II. Dünya Savaşı’nın bitimi olan 1945 senesinde savaş enkazının ortasında kurula bir okulda ortaya çıkarak, dünyaya yayılmıştır. Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı, Harvard ve Ohio State gibi önemli üniversitelerin laboratuvar anaokullarında kullanılarak, test edilmiştir. Günümüzde okul öncesi eğitim veren okulların en çok benimsediği eğitim yaklaşımlarından birisidir.

Devamını okuyun ➝