Blog

Yöntem ve Teknikler

Montessori Ne Demek? Eğitimde Montessori Yaklaşımı ve Çocuk Etkinlikleri

Montessori eğitim yaklaşımı, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini temel alır. İşbirliğine dayalı şekilde çocukların kendi yönettikleri etkinliklerle uygulamalı olarak öğrenmelerini hedefler. Montessori yaklaşımında öğretmen çocuklara yaş aralıklarına uygun olarak çeşitli etkinlikler sunar. Çocuklar kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparak Montessori etkinlikleri ile dünya ve çevrelerini keşfederek, tanırlar. Öğretmen bu süreçte öğrenciye rehberlik eder; müdahaleci değildir. Montessori yaklaşımı çocukların hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmasına olanak sağlar. Bu sayede öğrencilerin mevcut potansiyelleri en etkili şekilde arttırılır.

Devamını okuyun ➝
Bank Street Yaklaşımı
Yöntem ve Teknikler

Bank Street

Çocukların okulda öğrendikleri bilgilerin anlamlı şekilde hayatlarıyla da ilişkili olmasını savunan Bank Street Yaklaşımı, 1916 yılında oluşturulmuştur. Bu yaklaşıma göre okul öncesi eğitim kapsamında değişmez bir program uygulamaya gerek yoktur. Bank Street eğitim programı, çocukların bilgi ve becerilerine göre değişim gösterir. Öğrenci odaklı ve bütüncül bir eğitim sistemidir. Yani Bank Street Eğitim Yaklaşımı, çocukları aktif birer birey olarak görür. Çocuklar deneyerek, keşfederek, hata yaparak, uygulayarak ve anlatarak öğrenirler. Bank Street Yaklaşımının temel ilkesi, çocukların keşfederek ve araştırarak öğrenmesidir. Gelişimsel Etkileşim

Devamını okuyun ➝
Reggio Emilia eğitim yaklaşımı
Yöntem ve Teknikler

Reggio Emilia

Sınıf ortamındaki tüm çocuklara birlikte ve özgürce öğrenme şansı veren Reggio Emilia Yaklaşımı, yüksek başarı oranına sahip bir okul öncesi eğitim sistemidir. Kurucusu Loris Malaguzzi olan Reggio Emilia eğitim yaklaşımı, II. Dünya Savaşı’nın bitimi olan 1945 senesinde savaş enkazının ortasında kurula bir okulda ortaya çıkarak, dünyaya yayılmıştır. Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı, Harvard ve Ohio State gibi önemli üniversitelerin laboratuvar anaokullarında kullanılarak, test edilmiştir. Günümüzde okul öncesi eğitim veren okulların en çok benimsediği eğitim yaklaşımlarından birisidir.

Devamını okuyun ➝
Waldorf eğitimi
Yöntem ve Teknikler

Waldorf

Okul öncesi eğitim için günümüzde çok sayıda yaklaşım kabul görmüş ve etkin olarak kullanılmaktadır. Bu alternatif eğitim yaklaşımların başlıcalarından birisi Waldorf Yaklaşımı olarak bilinir. Çocukların oyunlarına odaklanan bu eğitim yaklaşımı, oyun sırasında çocukların fiziksel güçlerinin artmasının yanı sıra yaratıcılıklarının da geliştiğini ortaya koymuştur. Söz konusu yaklaşım ancak doğa ile uyum içerisinde olunduğunda etkili bir öğrenme ve keşfetme sağlamaktadır.

Devamını okuyun ➝