Blog

Anaokulu Etkinlikleri
Genel

Anaokulu Zorunlu Mu?

Anaokulları, geçmiş yıllara göre günümüzde daha sık tercih edilmektedir. Bu durum temelinde pek çok sebepler yer almaktadır. Kadınların çalışma hayatında rol almasından kaynaklı kimi ailelerde çocuklarla ilgilenecek evde bir anne olmamaktadır. Böylelikle çocuklar küçük yaşlarda kreşlere ve ya anaokullarına yazdırılmaktadır. Diğer bir açıdan çocuklarının gelişiminde erken davranmak isteyen aileler, çocukları için gerekli niteliklerin bulunduğunu düşündükleri ve güvendikleri Anaokullarına çocuklarını göndermektedirler. Kimi özel durumu olan çocukların da eğitim hayatına erken başlaması gerektiği için anaokulu tercih edilmektedir. Tüm bu etmenler karşısında çok

Devamını okuyun ➝
Anaokulu Bilmeceleri, Şarkıları, Oyunları
Genel

Anaokulu Bilmeceleri, Şarkıları, Oyunları

Bilmeceler, anlatılmak istenen varlığın ya da nesnenin adını geçirmeden, özelliklerinin anlatılarak bulunmasını sağlayan bir oyun türüdür. Genel olarak insanların kullandığı araçlar veya eşyalar, hayvanlar, yiyecek ve içecekler veya organlar anlatılmak istenen varlık olarak seçilebilir. Sözlü bilmeceler ya da yazılı bilmeceler olabilmektedir. Çoğunlukla soru-cevap bilmeceleri tercih edilirken, tekerlemeli bilmeceler ya da kıtalı bilmeceler de bulunmaktadır. Bilmeceler sorulurken şiirsel bir tarz ile söylemi yapılır. Bu da oynayanlar arasında dilsel bir gelişim oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze devam eden, çocuk oyunu gibi görülse de yetişkin

Devamını okuyun ➝
Creative Curriculum Yaklaşımı
Yöntem ve Teknikler

Creative Curriculum

Geçmişte eğitimin temeli olan geleneksel eğitim, gelişen ve ilerleyen dünya düzeninde yerini modern ya da çağdaş olarak adlandırabileceğimiz eğitim sistemine bırakmıştır. Geleneksel ve modern eğitim modellerinin arasındaki en temel fark ise modern eğitimin öğrenci merkezli olmasıdır. Geleneksel eğitimin temel amacı öğretmek olurken, merkeze öğreticiyi almaktaydı. Modern eğitim ise merkeze öğrencileri alarak, pek çok eğitim modelinin de temeli atılmıştır. Her bir eğitim modelinin ve kuramının amacı, öğrencilere daha iyi öğrenim imkânı sunmak ve içlerindeki yetenekleri açığa çıkarmaktır.

Devamını okuyun ➝
High Scope Programı
Yöntem ve Teknikler

High Scope

Günümüzde özellikle özel eğitim kurumları pek çok yaklaşım üzerine kurulmuştur. Çağdaş eğitim sistemi ile birlikte gelişerek çeşitlenen okulların yapısında değişik anlayışlar, kavramlar ve kuramlar bulunmaktadır. Okulların kurucuları benimsedikleri eğitim görüşünü temel alarak okullarında bu sistemlere dayalı müfredatlar oluşturmaktadırlar. High Scope da bünyesinde eğitim kuramcılarının arasında yer alan Piaget’in görüşü ile temellendirilmektedir. Piaget, erken çocukluk dediğimiz Okul Öncesi Eğitim için etkin öğrenen ifadesini kullanmaktadır.  Çocukların öğrenmek için kendilerinin planladığı ve kendilerini uyguladığı faaliyetler öğrenme oranlarında daha fazla artış sağlamaktadır.  Diğer bir

Devamını okuyun ➝
Okul

Okul Öncesi Eğitim Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eğitimde altın kural sıfır – altı yaş arasında verilen eğitimde gizlidir. Her insan en çok sıfır altı yaş arasında öğrenebileceği birçok şeyi öğrenir. Bunların içinde en mucizevî olanı konuşmaktır. Bizler bile çoğu zaman bir dili öğrenmek ve konuşmak istesek de pek mümkün olamıyor. Çünkü bir dili öğrenmek oldukça zor ve meşakkatli bir iştir ve zaman gerektirir. Bu nedenle sürekli erteleyerek öğrenemediğimiz bir dili yeni doğmuş bir bebek konuşabilir ve kolaylıkla öğrenebilir. Zihnin deyimi yerindeyse zehir gibi çalıştığı bu dönemde, çocuklara

Devamını okuyun ➝
Çocuklar

Çocukta Davranış Eğitimi

ÇOCUĞUN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR ? Genelde anne ve babalar kötü davranışları cezalandırma yoluna giderler ve cezalandırdıkları davranışın sonlanacağını düşünürler. Fakat düşünülenin aksine ceza çoğu zaman ters tepki yaratarak istenmeyen davranışı daha da kötüleştirir. Cezanın en önemli olumsuz sonucu yetişkin-çocuk ilişkisini zedelemesi ve çocuğa fiziksel ve psikolojik zarar vermesidir. Çünkü ceza fiziksel disiplin uygulamak (dayak) olabileceği gibi, çocuğu sözle hor görmek ve sevgiyi esirgemek şeklindedir.

Devamını okuyun ➝