Anaokulu Çocuğa Neler Öğretir?

Anaokulu Çocuğa Neler Kazandırır?
Varlığından haberdar olduğumuz günden itibaren tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilendiğimiz çocuklarımızın, eğitimleri için de aynı hassasiyeti gösteririz. ‘Çocuğumun eğitimi için hangi yaş aralığı daha uygundur?’ ya da ‘İlk eğitim için hangi kurumlar seçilmeli?’ akıllarda yer edinen ilk sorulardır. Çoğunlukla eğitimin temeli aile ortamında atılmaya başlansa da ilk profesyonel eğitim için anaokulları tercih edilir. Anaokulları daha çok çalışan ailelerin çocuklarının güvenle kaldığı bir eğitim kurumu olarak nitelendirilse de aslında eğitimin en temel taşlarından biridir. Çocukları için eğitimde en doğru ve temel adımı atmak isteyen ebeveynler ise erken eğitim modelini takip eden anaokullarına olumlu yaklaşmaktadırlar. Ebeveynlerin anaokulu tercihi yapmalarında genellikle:

 • Çocukların güvenli bir ortamda eğitim almaları
 • İhtiyaçlarını karşılayabilmek için kazanımlar edinmeleri
 • Çağdaş, modern eğitim modellerinden yararlanmaları
 • Akranları ile sosyal becerilerini geliştirmeleri
 • Eğitime erken adım atmaları gibi pek çok sebep yer alır.

Ancak ebeveynlerin anaokulu tercihlerinin yanında, anaokulu çocuğa neler öğretir, diyerekten genel bir araştırma yapıldığında, tüm beklentilerden daha fazlasının karşılandığı görülmektedir. Anaokulları çocuklara, modern eğitimin en uygun modellerini ve yaklaşımlarını eğitim olarak verirken aynı zamanda beceri kazanmaları sağlar ve gelişimleri destekler.

Anaokulu Eğitimi Nasıldır?

Montessori EğitimiAnaokulları, okul öncesi bir eğitim kurumu olduğu için öncelikli hedefleri çocuk eğitiminde sağlam bir temel oluşturmak ve öğrencileri okul hayatına hazırlamaktır. Bu nedenle anaokullarında verilen eğitimler hem başlangıç eğitimleri olarak nitelendirilir hem de öğrencilere kazandırılan becerilerle genişletilir. Anaokulu eğitiminde geleneksel eğitim modeli yerine, modern eğitim modeli ve yaklaşımları hedef alınır.  Öğrencilere kazandırılan beceriler ve öğretilen bilgiler, modern eğitimin hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Anaokulu eğitimin amaçları ise:

 

 • En doğru bilginin, en iyi koşullarda ve öğrenme kapasitesine en uygun tarzda çocuğa aktarılmasıdır.
 • Sadece bilgi aktarımı değil anaokulu eğitim modeli ile çocuğun içerisindeki yeteneklerin de açığa çıkarılması amaçlanır.
 • Ortaya çıkarılan yetenekler ve çocukların ilgi alanları hedef alınarak kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenir.
 • Anaokulu eğitimlerini akranları ile birlikte alan çocukların sosyalleşmesi hedeflenirken aynı zamanda da özgüvenlerin oluşması amaçlanır.
 • Böylece iletişim becerileri gelişen çocuklar, merak duygusu ile çevrelerini keşfetmeye de başlarlar. Bu niteliklerin en genel amacı ise çocukların toplum içerisinde yer alacakları rollere hazırlanmasını sağlamaktır.

 Anaokulu eğitim yaklaşımları hem modern eğitimle şekillendirilmiş olur hem de öğrencilerin öğrenme kapasitesine uygun koşullarda aktarılır.  Anaokullarında en sık kullanılan modern eğitimlerde ise:

Anaokulunda Çocuğa Kazandırılan Beceriler

Anaokullarında çocuğa verilen eğitimlerin yanında ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve toplum içerisine dâhil olabilmeleri için kazandırılan birçok beceriler vardır. Tüm bunlar hem çocuğun gelişime katkı sağlar hem de çocuğun içerisinde yer alan yeteneklerin açığa çıkmasını hedefler.

 1. Sosyal Becerileri: Anaokulunda çocuğun akran grupları ile birlikte eğitim alması, aile hayatının dışında adım attığı ilk sosyal ortamdır. Akranlarıyla, oyunlar oynaması, fiziksel ve bilişsel aktiviteler yapması, akran grubunda kendi üzerine düşen rolleri benimsemesi ve işbirlikçi yaklaşımları, çocuğun sosyal beceriler kazanmasını ve her geçen gün bu becerilerinin gelişmesini sağlar.
 2. Özgüven Duygusu: Aile ortamında çocuk her ne kadar sevilen ve gelişimi desteklenen olmuş olsa da özgüven kazanması için aile sınırlarının dışına çıkması ve topluma dâhil olması gerekir. Bu nedenle okul öncesi eğitim için tercih edilen anaokulu, çocuğa verdiği eğitimlerle ve sorumluklarla özgüven kazanmasını tetikler.
 3. İletişim Becerileri: Çocuğun kendisinden ve ailesinden başka çevresinde ve de gerçek dünyada yer alan kişilerle iletişim becerisi kurmasının da ilk temeli yine anaokulunda gerçekleştirilir. Özellikle arkadaşları ile ortak eşya (oyuncaklar, ders materyalleri gibi)kullanan çocuk paylaşmayı ve akranlarının kişisel alanlarına saygı duymayı öğrenir. Paylaşmanın ve saygının temelinin atıldığı iletişim becerilerinde kazandıklarını da sonraki yaşlarında kolaylıkla devam ettirir.
 4. Öz Bakım Becerileri: Anaokulunda eğitim alan çocuk, henüz gelişim döneminde olduğu için öz bakım becerilerini anaokulunda öğrenir. Dişlerini fırçalamak, ayakkabılarını bağlamak, tuvalet ihtiyacını gidermek, ellerini yıkamak, üstünü değiştirmek ve düzenli yemek yeme gibi birçok öz bakım becerileri, anaokulunda çocuğa kazandırılır. Aile ortamında da temeli atılan bu kazanımların daha kalıcı olması ve hayatın her anında kullanılması için anaokulunda öğrenilmesi önemlidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Anne - Baba Tutumları

Anaokulunda Çocuğun Desteklenen Gelişimleri

 1. Bilişsel ve Motor Gelişimi: Fiziksel aktivitelerin desteklenmesi ile geliştirilen motor gelişimi, anaokulunda çocuğun boyama yapması, elişi kâğıtlarından şekiller oluşturması ve pek çok spor etkinliklerinin oynanması ile desteklenir. Diğer yandan bilişsel gelişimi desteklemek de çocuğun zekâ tipine ve ilgi alanlarına yönelik aktivitelerle gerçekleştirilir. Örneğin, matematik egzersizleri, görsel hatırlama oyunları, tiyatro etkinlikleri gibi birçok faaliyet çocuğun bilişsel gelişimini destelemektedir.
 2. Dil Gelişimi: Dil gelişimi, çocuğun özgüvenli bir şekilde kendini ifade edebilmesinde ve iletişim becerilerini faaliyete geçirmesinde oldukça önemlidir. Bu nedenle anaokulunda uygulan etkinliklerin birçoğu da çocuğun dil gelişimine katkı sağlamayı destekler. Örneğin, sesli şiir ya da hikâye okumaları, akranları ile birbirlerine masal anlatmaları ve şarkı söylemeleri gibi.
 3. Sosyal ve Duygusal Gelişimi: Her ne kadar özgüvenleri gelişmiş olsa da sosyal becerilerini uygulayabilmeleri için çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi gerekir. Bulunduğu ortamda izin isteme, doğru konuşma ve kurlarla uyma gibi davranış şekilleri, hitabet ve davranış eğitimleri ile birlikte anaokulunda desteklenir. Sosyal ve duygusal gelişimi desteklenen çocuk kendini en uygun şekilde, içtenlikle ifade eder.