Reggio Emilia

Reggio Emilia eğitim yaklaşımı

Sınıf ortamındaki tüm çocuklara birlikte ve özgürce öğrenme şansı veren Reggio Emilia Yaklaşımı, yüksek başarı oranına sahip bir okul öncesi eğitim sistemidir. Kurucusu Loris Malaguzzi olan Reggio Emilia eğitim yaklaşımı, II. Dünya Savaşı’nın bitimi olan 1945 senesinde savaş enkazının ortasında kurula bir okulda ortaya çıkarak, dünyaya yayılmıştır. Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı, Harvard ve Ohio State gibi önemli üniversitelerin laboratuvar anaokullarında kullanılarak, test edilmiştir. Günümüzde okul öncesi eğitim veren okulların en çok benimsediği eğitim yaklaşımlarından birisidir.

Reggio Emilia Eğitim Sistemi Nedir?

Okul öncesi eğitim programında reform niteliğinde ortaya çıkan Reggio Emilia Yaklaşımı, aktif eğitim modeli ile uygulanmaktadır. Aktif eğitimden kastedilen, eğitime tabi tutulan çocuğun merkeze alınarak ve bireysel farklılıkları göz önünde tutarak, keşfederek, deneyimleyerek öğrenmesini sağlamaktır. Bu yöntem çocuğun nasıl öğrendiği ile ilgilenir. Okul öncesi Reggio Emilia eğitimi kapsamında çocuğun okulda hareketli ve bağımsız olması desteklenir. Bu yaklaşım sosyal ilişki ağına önem verir. Bireysel farklılıklara sahip çocukların aynı ortam içerisinde uyumlu bir şekilde ve keşfederek, öğrenmesini mümkün kılar.

Reggio Emilia yaklaşımının temeli, organizasyondur. Bu yöntemde öğretmen öğreten değil lider, daha doğrusu rehberdir. Reggio Emilia okulu genelinde verilen eğitimlerde öğretmenler, farklı problemler ortaya koyarak, keşfederek ve deneyimleyerek öğrenme imkanı yaratırlar. Bu sayede çocuklar araştırarak, veri toplayarak öğrenme yaşantısı elde etmiş olur. Yapılan araştırmalar aktif öğrenme sürecinin öğrenmeyi daha fazla pekiştirdiğini ortaya koyar.

Organizasyon temelli olan Reggio Emilia eğitim uygulaması için günlük etkinlikler, belgelendirme ve değerlendirme etkili şekilde kullanılır. Reggio Emilia eğitim ortamı ile bütünleşen bir yaklaşımdır. Çocuk, öğretmen ve çevre bu yaklaşımın temelini oluşturur. Reggio Emilia yaklaşımında fiziksel yapılandırma ve eğitim ortamı çok önemlidir.

Reggio Emilia Eğitiminde Sınıf Ortamı

Reggio Emilia eğitim alanı, çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü destekleyecek şekilde düzenlenir. Okulların içinin ne sıcak ne de soğuk ılık olması sağlanır. Bunun dışında sakin olmasına dikkat edilir. Bu etkenler Reggio Emilia yaklaşımı için önemlidir. Çünkü öğrenme sürecinde çevre etkili faktörlerden birisidir. Okul içerisinde daha ziyade mat renkler kullanılır. Çocukların ortak vakit geçirebileceği alanların olmasının yanı sıra istedikleri zaman yalnız kalabilecekleri alanlar da mevcuttur. Reggio Emilia okullarında sınıf, çocukların birbirleriyle etkileşim kurabilecekleri şekilde planlanmaktadır.

Reggio Emilia Piazza Nedir?

Reggio Emilia okullarında çocuklar ve yetişkinler arasındaki sosyal etkileşimi sağlamak amacıyla tüm öğretmen ve çocukların bir arada bulunabilecekleri büyük bir alan oluşturulur. sınıflar bu alanın çevresinde düzenlenmektedir. Eğitimin sürdüğü tüm gün boyunca çocuklar ve öğretmenler aynı alanı kullanmak zorundadırlar. Reggio Emilia okullarındaki bu alan ‘Piazza’ denilmektedir. Reggio Emilia okulu piazzaları, sınıfların açıldığı ortak bir alandır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çoklu Zeka Kuramı

Reggio Emilia Yaklaşımının Temel İlkeleri

Reggio Emilia yaklaşımını daha iyi anlamak için üç temel ilkesini bilmek gerekir. Reggio Emilia eğitiminin temel ilkeleri; çocuk, öğretmen ve çevredir.

Çocuk: Reggio Emilia yaklaşımı, çocukların sadece bilgiyle doldurulmasına karşıdır. Bu yaklaşıma göre çocuklar kendi ilgi alanlarını keşfedebilir. Kendi ilgi alanlarında kendi hızlarıyla ilerlemelerine izin verilir. Elbette bu süreçte öğretmen, öğrencilere rehberlik eder. Reggio Emilia yaklaşımı, bireysel öğrenme ışığında çocukları kendilerini ifade edebilecekleri her aracı kullanmaya teşvik eder.

Öğretmen: Öğretmen yönlendirici değil, gözlemleyici ve rehberlik edici özelliklere sahiptir. Çocukların kendi yöntemleriyle deneyler yapmalarına, hata yapıp sonrasında yeni çözümler ortaya koymalarına izin verir. Amaç doğruyu çocuklara direkt olarak göstermek değil, onu çocukların kendi yöntemleri ile keşfetmelerine olanak sağlamaktır.

Çevre: Reggio Emilia eğitim ortamı, açık ve serbest kullanıma açıktır. Çocukların ve öğretmenlerin etkileşim halinde olmalarını esas alan bu alan kesintisiz öğrenme ve keşif yapmayı sağlar. Çevre, çocukları teşvik edici, yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilecekleri şekilde dizayn edilir. Çocukların kaynaklara ücretsiz olarak erişimleri sağlanır.

Reggio Emilia Felsefesi Nedir?

Çocuğa, yetenekli, dirençli ve güçlü olarak değer veren Reggio Emilia felsefesi, okul öncesi eğitiminde ilham verici, yenilikçi, bilgiye keşif yoluyla ulaşmayı ön görür. İtalya’nın Reggio Emilia kentinde II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan bu yaklaşım, öğrenim sürecinde daha iyi bir sistemin gerekli olduğuna duyulan inançla ortaya çıkmıştır. Geliştirilen program sorumluluk, saygı, bireysel farklar ve toplum katılımını vurgular.

Reggio Emilia Yaklaşımının Prensipleri Nelerdir?

Reggio Emilia yaklaşımı, öğrenci odaklı eğitim sistemini esas alır. Bireysel farklar göz önünde tutularak, öğrencinin en kalıcı öğrenmeye deneme yanılma, test etme, araştırma ile ulaşması sağlanır. Temel prensipleri:

  • Çocuklar lider olarak algılanır; bilgiye sahip bireyler oldukları, dinlenmeleri gerektiği görüşü yaygındır. Her çocuğun merakı ve ilgisi doğrultusunda araştırarak, inceleyerek, kendi öğrenmesini gerçekleştirebileceğine inanılır.
  • Çocuklar iş birlikçi olarak algılanır; çocukların aileleri, öğretmenleri ve çevreleri ile işbirliği içerisinde olması önemlidir.
  • Çevre öğrenme sürecinde üçüncü öğretmendir; ortam çocukların gelişimlerini desteklemek için zengin materyallerle düzenlenmelidir.
  • Öğretmen rehberdir; farklı problemler ve projeler oluşturarak, öğrenciler için öğrenme yaşantıları oluşturur. Çocukları gözlemleyerek, öğrenme yaşantılarını düzenler.

Reggio Emilia Dokümantasyon Nedir?

Reggio Emilia dokümantasyon, çocuklar, öğretmenler ve ebeveynler arasındaki iletişim kanalını görünür hale getirmek için oluşturulmuştur. Dokümantasyon yapılan projeler ve çalışmaların ardından hazırlanan bir sergidir. Ancak işbirliği kurulması, öğrenme öğretme sisteminin bir parçası olması bakımından Reggio Emilia eğitim yaklaşımının temel uygulamalarının başında gelir.