Author:

Renkli Yetenek

Çocukta Davranış Eğitimi

ÇOCUĞUN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR ? Genelde anne ve babalar kötü davranışları cezalandırma yoluna giderler ve cezalandırdıkları davranışın sonlanacağını düşünürler. Fakat düşünülenin aksine ceza çoğu zaman

Bank Street Yaklaşımı

Bank Street

Çocukların okulda öğrendikleri bilgilerin anlamlı şekilde hayatlarıyla da ilişkili olmasını savunan Bank Street Yaklaşımı, 1916 yılında oluşturulmuştur. Bu yaklaşıma göre okul öncesi eğitim kapsamında değişmez

Reggio Emilia eğitim yaklaşımı

Reggio Emilia

Sınıf ortamındaki tüm çocuklara birlikte ve özgürce öğrenme şansı veren Reggio Emilia Yaklaşımı, yüksek başarı oranına sahip bir okul öncesi eğitim sistemidir. Kurucusu Loris Malaguzzi

Waldorf eğitimi

Waldorf

Okul öncesi eğitim için günümüzde çok sayıda yaklaşım kabul görmüş ve etkin olarak kullanılmaktadır. Bu alternatif eğitim yaklaşımların başlıcalarından birisi Waldorf Yaklaşımı olarak bilinir. Çocukların