Bank Street

Bank Street Yaklaşımı

Çocukların okulda öğrendikleri bilgilerin anlamlı şekilde hayatlarıyla da ilişkili olmasını savunan Bank Street Yaklaşımı, 1916 yılında oluşturulmuştur. Bu yaklaşıma göre okul öncesi eğitim kapsamında değişmez bir program uygulamaya gerek yoktur. Bank Street eğitim programı, çocukların bilgi ve becerilerine göre değişim gösterir. Öğrenci odaklı ve bütüncül bir eğitim sistemidir. Yani Bank Street Eğitim Yaklaşımı, çocukları aktif birer birey olarak görür. Çocuklar deneyerek, keşfederek, hata yaparak, uygulayarak ve anlatarak öğrenirler. Bank Street Yaklaşımının temel ilkesi, çocukların keşfederek ve araştırarak öğrenmesidir. Gelişimsel Etkileşim Yaklaşımı olarak da adlandırılan bu yaklaşım, çocukların akademik bilginin yanı sıra öğretici ve yaratıcı deneyimler yaşamasını esas alır.

Bank Street Yaklaşımı

Bank Street Yaklaşımı yalnızca çocukları hedef alan bir eğitim sistemi değildir. Aynı zamanda toplum içerisinde yer alan her kesimi (aile, okul, mahalle grupları vb.) kapsar. Çünkü bu yaklaşımın temelinde eğitimin daha iyi bir toplum için zorunlu olduğu anlayışı vardır. Bank Street yaklaşımı için eğitim, sosyal yargıyı yükseltmek, yaratıcı fikirler ortaya koymak ve demokratik sürece katılımı arttırmak için etkilidir.

Bank Street okulları, müfredatı sadece akademik bilgi ile oluşturmaz. Bank Street Yaklaşımında okul, çocukların akademik bilgi ile birlikte dayanışmayı öğrendiği, bireysel farklılıklarını keşfettiği, ezberci öğrenmeden ziyade eleştirel düşünmeyi öğrendiği, bireyselliği tanımlayabildiği ve sosyal demokrasi değerlerini yakından öğrendiği bir ortamdır. Çocuğun sadece okul ortamında değil, hayatının her alanında kişisel bir yetkinlik kazanmasını ve toplumsal aidiyeti benimsemesini sağlamayı hedefler.

Bank Street Yaklaşımı İlkeleri

Bank Street Yaklaşımının temel ilkeleri genel olarak altı madde etrafında toplanabilir:

  1. Gelişim basit bir süreç değildir: Aktif deneyimlere ve yaşantıya bağlı olarak değişir. Bireyden toplama kadar uzanan Bank Street Yaklaşımı, basitten karmaşığa doğru ilerler.
  2. Herkes tek bir gelişim yoluna sahip olamaz. Yani her bireyin gelişim süreci, zaman ve teknik bakımdan farklılıklar gösterir. Gelişim göstermek için birden fazla olasılık söz konusudur.
  3. Çocukluktan yetişkinliğe gelişim süreci, hem durağanlığı hem de hareketliliği kapsar. Öğretmenler bu süreçte çocukları destekleyici ve onlara rehberlik edicidirler. Öğretmenler, çocukları cesaretlendirmeli ve onlara fırsat tanımalıdır. Bank Street Yaklaşımını amacı, gelişimin bireysel ve sürekli olmasıdır.
  4. Çocuklar deneyimlerini aynı zamanda hem sosyal çevreleri ile etkileşimleri hem de nesneler sayesinde geliştirirler.
  5. Yetişkinler farkında olmasa da çocuklar gelişim gösterirken, kendi dünyalarını şekillendirirler. Bu kapsamda özellikle okul öncesi eğitim süreci kişisel özelliklerin ortaya çıkması ve şekillendirilmesinde büyük önem taşır.
  6. Çocukların büyürken sosyal gelişim göstermeleri uzlaşmayı gerektirir. Bu süreçte çevreleri ile gösterdikleri uzlaşımcı etkileşimler, gelişim gösterdiklerinin kanıtıdır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çocuğunuzu Merak Yoluyla Motive Etmek İçin Uygulayabileceğiniz Basit Yollar

Bank Street Yaklaşımı Öncüleri

John Dewey ve Caroline Prett’ten esinlenen Lucy Sprague Mitchell, 1916 senesinde Bank Street Yaklaşımını oluşturmuştur. Eğitimde Bank Street Yaklaşımının Kurucusu, Mitchell, çocukların öğretmene ayak uydurmasındansa, öğretmenlerin çocuk bakış açısını öğrenmesini hedef almıştır.

Peki, Bank Street ne demek ve ne anlama geliyor? İlk olarak ‘Bureau Eğitim Deneyimleri’ adıyla uygulanmaya başlanan bu yaklaşım, çocukların ssağlık ve duygusal gelişimlerini ön planda tutmaktadır. 69. Bank Street Caddesi’ne taşınan ‘Bureau Eğitim Deneyimleri’, bu tarihten itibaren ‘Bank Street Collage’ adıyla anılmıştır. Yaklaşımın çocuklar üzerinde gözle görülebilen teorik etkilerinin ardından yaklaşım ‘Gelişimsel Etkileşim Yaklaşımı’ olarak da anılmaya başlanmıştır.

Okul öncesi eğitim ile başlanılabilen Bank Street Eğitim Yaklaşımı, sekizinci sınıfa kadar uygulanabilir. Bank Street eğitim ortamı, çocukların gelişim seviyelerine uygun sınıflar ile oluşturulur. Eğitimciler, çocukların gelişim düzeylerine uygun öğrenme ortamını hazırlamaktadırlar.

Bank Street Okulları’nda Uygulanan Program

Bank Street Yaklaşımı uygulamaları içerisinde en çok sosyal çalışmalar yer tutar. Sosyal çalışma olarak kastedilen uygulamalar, Çocukların kendi dünyalarını anlamaları ve kişisel özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik yaptıkları etkinliklerdir. Türkiye’deki Bank Street Okulları bünyesinde de uygulanan bu etkinlikler, çocukların kendilerini, aileleri ve çevrelerini anlamlandırmalarını kolaylaştırarak, daha doğru etkileşimler kurmalarına yardımcı olur.

Sosyal çalışmalar, çocukların ilgi alanlarına, yeteneklerine, ihtiyaçlarına, yaş gruplarına, nerede yaşadıklarına gibi değişkenlere göre farklılıklar göstermektedir. Sosyal etkinliklerin dışında okuma, drama, sanat, müzik çalışmalarına önem verilir. Bank Street Yaklaşımında oyun, eğitimin önemli bir parçasıdır. Oyun sayesinde bütüncül bir eğitim programı sürdürmek mümkündür. Çocukların dil gelişimini olumlu yönden etkileyen oyunlar, aynı zamanda farklı fikirlerin oluşması ve yaratıcılıkların gelişmesi bakımından etkilidir.

Bank Street Yaklaşımında Öğretmenin Rolü

Bank Street Yaklaşımında öğretmen, çocukların gelişimsel süreçleri hakkında derin bilgi sahibidir. Öğretmen, çocuklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için çocukları daima gözlemler ve çocukların gelişimsel özelliklerini inceler. Bu süreçte öğretmenin rolü, velilerle daime etkileşim halinde olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaktır. Bu yaklaşımda öğretmen belli aralıklarla çocuklar hakkında velilere bilgilendirici toplantılar yapar ya da bildirimler verir. Bunun dışında velilerin program hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak ve çocuklarının günlük rutinlerini öğrenmelerini sağlamak için etkinlikler sırasında çocukların fotoğrafı çekilerek, velilere gönderilir. Belli aralıklarla düzenlenen toplantılarla öğretmen, velilere öğrenim sürecinin gidişatı ve Bank Street okul ortamı hakkında detaylı bilgiler sunar.