Anaokulu Bilmeceleri, Şarkıları, Oyunları

Anaokulu Bilmeceleri, Şarkıları, Oyunları
Bilmeceler, anlatılmak istenen varlığın ya da nesnenin adını geçirmeden, özelliklerinin anlatılarak bulunmasını sağlayan bir oyun türüdür. Genel olarak insanların kullandığı araçlar veya eşyalar, hayvanlar, yiyecek ve içecekler veya organlar anlatılmak istenen varlık olarak seçilebilir. Sözlü bilmeceler ya da yazılı bilmeceler olabilmektedir. Çoğunlukla soru-cevap bilmeceleri tercih edilirken, tekerlemeli bilmeceler ya da kıtalı bilmeceler de bulunmaktadır. Bilmeceler sorulurken şiirsel bir tarz ile söylemi yapılır. Bu da oynayanlar arasında dilsel bir gelişim oluşturmaktadır.

Geçmişten günümüze devam eden, çocuk oyunu gibi görülse de yetişkin grubunda yer alan bireylerin de genel olarak tercih ettiği bir oyun türüdür.  Bilmeceler söylenirken ya da sorulurken içerisinde anlatılmak istenen varlık hakkında ipuçları vermektedir. Karşı taraftaki kişi verilen bu ipuçlarından yola çıkarak varlığı bulmaya çalışmaktadır. Eğlenceli bir oyun türü gibi görünse de aslında bilmecelerin eğitim alanında da pek çok önemi vardır. Özellikle okul öncesi dediğimiz anaokullarında bilmeceler sıkça tercih edilir.

Eğlenceli bir oyun oluşundan dolayı derslerde, öğrencilerin aktif katılımı sağlamak amacıyla materyal olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin verilen ipuçlarından hareketle varlığı bulması, parçaları birleştirerek bütüne ulaşmalarını sağlar. Böylelikle öğrenciler arasında parça bütün ilişkisi kurma durumu gerçekleşir.  Varlıkların niteliklerinin anlatılması da yine öğrencilerin neden sonuç ilişkisi kurmasına imkân sağlamaktadır.

Anaokulu bilmeceleri, daha çok şiirsel ve tekerleme tarzında olmaktadır.  Bu da öğrencilerin dilsel gelişimine katkı sağlayarak, güzel konuşma becerilerini geliştirir. Aynı zamanda öğrencilerin birbirlerine soru cevap yapmaları da aralarındaki sosyal aktivitelere örnek olur, böylelikle öğrencilerin sosyal becerileri de gelişir.

Cevapları bulmak için düşüncelerine de harekete geçiren öğrenciler hem bilişsel yollardan hem de dilsel yollardan zihinlerini geliştirmektedir. Bu unsurlarda zihinsel süreçleri oldukça hızlı ilerleyen anaokulu seviyesi çocuklar için büyük avantaj taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çocuklarda Beyin Gelişimi ve Bunu Destekleyen Öneriler

Anaokulu Şarkıları

Çocukluğumuzda pek çoğumuz, elimize aldığımız herhangi bir eşyayı mikrofon yaparak şarkılar söyleyip dans etmişizdir.  Öyle ki, çocuklar için eğlenceli bir aktivite olan şarkı söylemek aynı zamanda eğitici bir durum niteliğindedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarından biri olan anaokullarında da bu aktivite öğrenmeyi kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek için sık sık tercih edilir. Anaokulu şarkılarının öğrencilerin eğitimlerine katkısını sırasıyla incelemek gerekirse:

  • Şarkı sözlerini ezberlemek ve söylemek çocukların dilsel yapısını geliştirmektedir. Aynı zamanda Şarkıların melodisi, çocuklarda güzel konuşma yeteneğini de açığa çıkaran niteliklerdendir.
  • Anaokulu içerisinde, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının karşısında şarkı söyleyen çocukların Özgüvenleri de gelişim göstermektedir. Böylelikle sosyal becerileri ve çevreyle uyumluları da gelişim kazanmaktadır.
  • Şarkı söylerken, öğrencilerin dans hareketlerini yapmaları da bedensel yapılarını gelişmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için şarkı sözlerini ders içerikleriyle uyumlu yaptığınızda etkin öğrenim kazandırmış olursunuz.
  • Anaokulu şarkıları, genelde korolar halinde öğrencilere toplu söyletilmektedir. Bu da yine öğrencilere işbirlikçi olma özelliği kazandırmaktadır.

Anaokulu Oyunları

Okul hayatı boyunca öğrencilerin, teoriden daha çok uygulama alanlarından öğrenme kazandıkları görülmektedir.  Bu nedenle etkin öğrenmeyi sağlamak için öğrencilere uygulama yapılması gerekmektedir.

Okul öncesi dediğimiz yedi yaş altı çocukların eğitim aldığı Anaokullarında da etkin öğretme metodu oyundur. Etrafındaki her şeyi oyuna çeviren çocuklar için öğretilmek istenen nitelikler ya da kazanımlar, eğitici oyunlar eşliğinde öğrencilere sunulur. Anaokulu oyunları genel olarak;

  • Şarkılardan
  • Dans Hareketlerinden
  • Canlandırma şekillerinden oluşmaktadır.

Anaokulu oyun etkinlikleri öğrencilere, bilişsel ve bedensel kazanımlar sağlamaktadır. Ayrıca Anaokulu oyunlarının, hem eğlenceli bir yanı vardır hem de eğlenirken bir taraftan da aktif öğrenmeyi gerçekleştirdiği görülmektedir.